ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

หลักฐาน ผ่านพ้น คนทำ กรรมรวม หมายถึงอะไรบ้างหรอคะ

Choosen As Best Answer

หลักฐาน= สิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีความน่าเชื่อถือ นำมายืนยืนหรือพิสูจน์ได้
ผ่านพ้น= เกิดขึ้นไปแล้ว
คนทำ= มนุษย์ลงมือปฏิบัติ
กรรมรวม= ผลรวมของกรรมทั้งหมด

bearjaming

ขอบคุณนะคะ🧡

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!