คำตอบ

กัมพูชา พม่า ลาว นิกากายเถรวาท
เวียดนาม น่าจะมาหายาน
อินโด มาเลเซีย สิงคโปร์ ศาสนาอื่น
น่าจะนะ😄

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!