คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

มันต้องทำยังไงหรอค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ🙏

แน 0 --- 9 " 7, นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทดลองผสมสารละลาย /, กับสารละลสาย 15 ย : # องศาเขลเซียส จากนั่น เขากลับมาวัดอุณหภูมิของสารตะลสายใหม่นี้ทุก | ป, 4/ ' ๕ ในแต่ละซัวโมง เป็นตังตารางต่อไปนี่ จํานวนชั่วโมงที่ผ่านไป อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป - จากชั่วโมงก่อนหน้า ( ๆ ๑ , ณั จากตาราง จงตอบคําถามต่อไปนี 1) เมื่อเวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง สารละลายใหม่นี้มีอุถ ห เสซ้ย ย " 2) สารละลายใหม่นี่วัดอุณหภูมิได้ -13 องศาเซลย่
9. ใบไผ่กําลังนั่งเครื่องบินจากสนามบินเชียงรายไปยังสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ในขณะที่เครื่องบินกําลังไต่ระฉั: งเตระดับ เขาสังเกตที่หน้าจอแสดงข้อมูลการบินในระยะเวลาหนึ่ง แล้วพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับระดับความสูงของเครื่องบิน จากระดับน้้าทะ ะเลกับอุณหภูมิภายนอกเครื่องบิน เขาจึงบันทึกข้อมูลได้ดังตารางต่อไปนี้ 0 ม ระดับความสูงของเครื่องบิน อุณหภูมิภายนอกเครื่องบิน | เกร๑ดนาร จากระเ ดับน้ํ้าทะ ณะโช ประบาาก1 (เมตร] (องศาเซลเซียส| . 900 9 เครื่องบินโดยสารส่วนใหญ่จะบินที่ ยากาศชขั้ง [โทรโพสเพียร์ (17000รทอ6) 1.800 3 69 (รร ดีว้งห๓ วธี 2,700 -3 3,600 - 4,500
เล 1 วิชาพิ้' นิ เลต 1 | คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ที ร ต บทที่ 1 | จํานวนเติม จากตาราง จงตอบคําถามต่อไปนี้ | | ) ขณะ ะที่อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินตําสุด เฉพื่อเฉิบัตี่รมตั| | (๑) | ชวนคิ๑ 1.1 ความสูงประมาณกี่เมตร จากระดับน้้าทะเ | 2 ขณะที่อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินสูงสุด เล็ก | จากตารางในข้อ 9 ขณะที่เครื่องบินอยู่ ความสูงประ มาณกี่เมตร จากระดับน้าทะเล | ที่ระ ดับความสูงประมาณ 2.100 เมตร จาก ซ่ 3) ขณะทีเครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,.800 เมตร และ | ระดับน้้าทะเล อุณหภูมิภายนอ ประมาณ 2,700 เมตร จากระดับนําทะเล ที่ระดับความสูงใด ต่างจากขณะที่เครื่องบิ ประมาณ 3,.600 เมตร = = ๑ ม มีอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินสูงกว่ากัน อยู่เท่าไร ซ่ =- 3 .2= ฆ , ข ขณะชีชุณหภูมิภายนอกเครื่องบินเป็น 0 องศาเซลเซียส ระดับ ' เรชี่ ความสูงของเครื่องบินที่เป็นไปได้ น่าจะอยู่ทีระดับความสูง ประมาณกี่เมตร จากระดับนําทะเล 5) ระดับความสูงของเครื่องบินจากระดับน้าทะเลสัมพันธ์กับ อุณหภูมิภายนอกเครื่องบินอย่างไร
คณิตศาสตร์

Choosen As Best Answer

ข้อ9ใหญ่ข้อ1ย่อยตอบ900เมตรค่ะ
ข้อ2ย่อยตอบ4,500เมตรค่ะ ลองเปรียบเทียบกับตารางดูค่ะ❤สู้ๆนะค่ะ✌✌

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!