วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทีค่ะแง;-; งงโจทย์มากไม่รู้ว่าโจทย์จะสื่อว่าอะไรอะค่ะTT

องค เซลเหซยสวาวยคาี๕«ะเ<โเอ4 ร โค เซตเซยส จะมการเปลี่ยนแปลงเกิด ดห ยนหรอเม่อยาง ซ่ ม <- ะ ฆม ม ม ทอุณหภูม 50 องศาเซลเซียส ในนํา 300 กรัม สาร 2 สามารถละลายได้สูงสุด 36 กรัม วักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร 2 กับอุณหภูมิเป็นอย่างไร * ารทดลองสภาพละลายได้ของสาร /, ทั้งหมด 4 การทดลอง โดยแต่ละการทดลอ. เก ซ่หฯษ ฆม - วทําละลายคงที ได้ผลดังตาราง
ท7" 57ร4 / ก๊าหนดให้ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในน้้ฯ 100 กรัม สาร 2 สามารถละลายได้สูงสุด 20 กรัม ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ในนั้ฯ 200 กรัม สาร 7 สามารถละลายได้สูงสุด 30 กรัม ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใบน้้า 300 กรัม สาร 2 สามารถละลายได้สูงสุด 36 กรัม นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร 7 กับอุณหภูมิเป็นอย่างไร ** น ัฒ

Choosen As Best Answer

มันต้องยิ่งอุณหภูมิสูงจะละลายมากขึ้นหรือเปล่า

Post A Comment

คำตอบ

อุณหภูมิยิ่งต่ำ ยิ่งละลายได้มากขึ้นครับ
สงสัยอะไรแอดไลน์มาได้ครับ
line id : mammoss_mam

KunHlin

ขอบคุณค่ะ💙😍

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!