วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อ2ใครรู้บ้างคะ

1. มีด่างทับทิม 2 กรัม ในสารละลาย 250 ลูกบาศกเซนต์ รละ มวลต่อปริมาตร 87 -. ส 9/ ม ปบ 1 เ= ๐ 6 รๆ 2. ต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงเข้มขนร้อยละ 0.9 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน 50 ลูกบาศก์เซนต์เมตร ม ป ๕ สจูขะ จะต้องใช้เกลือแกงกิกรัม สารละลายที่เกิดจากตัวละลายสถานะของเหลวหรือแก้สในตัวทําละลายสถานะของเหลวหรือแก๊ส เช่น สารละลาย' อทานอลในน้้า แก้สออกซิเจนในอากาศ นิยมระบุความเข้มขันของสารละลายโดยบอกบริมาตรตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย 00 หน่วยปริมาตรเดียวกัน เรียกหน่วยความเข้มข้นนี้ว่า ร้อยละโดยปริมาตรต่อบริมาตร (%ง/ง หรือร้อยละโดยปริมาตร : ว ๑ 3 โร71รร1น1นใฝสื111+ห+๑๐«๑๓ คไช2 2

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!