ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

1.ปัจจัยใดบ้างที่ทําให้สิ่งมีชีวิตใน ธรรมชาติมีลักษณะแตกต่างกัน *

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉