วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

สอบถามข้อ1-6ครับ(ขอวิธีทําด้วย)
ส่วนตัวไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย

1. ไม้กระดานยาว 6 เมตร เด็กชายเอ และ บี นั่งคนละข้าง ถ้าเอหนักเป็น 2 เท่าของบี จุดหมุนต้องห่างเอเท่าไหร่ คานจึงจะ สมดุลพอดี 2. ฟอกับลูกช่วยกันหามหมูมวล 120 ๒ย โดยใช้คานยาว 3 ก ถ้าแขวนหมูห่างฟ่อ 1 ท ลูกจะรับน้าหนักเท่าไร 3. รถยนต์มวล 15 ตัน วิ่งบนสะพานได้ทาง 1/3 ของสะพาน คอสะพานจะรับน้าหนักข้างละเท่าไร ถ้ารถยนต์วิ่งมาถึง กึ่งกลางสะพาน คอสะพานรับน้าหนักข้างละ 20 ตัน 4. เสาเข็มมวล 80 6ย เมื่อนํามาวางบนขอนไม้ห่างปลายโต 2 เท จะอยู่ในแนวสมดุลพอดี ถ้าวางในแนวราบ แล้วยกปลาย ช้างเล็กจะออกแรงเท่าไรเสาเข็มยาว 6 เท จึงยกขึ้นได้ 5. โลหะ /# ยาว 0.2 ทา มวล 20 แย โลหะ 8 ยาว 0.4 กา มวล 40 แย ถ้าโลหะทั้งสองโตสม่าเสมอ แล้วนํามาต่อกัน สนิทจะแขวนห่างรอยเท่าไรจึงจะสมดุล 6. คาน 13 วางบนขอนไม้ห่างปลายด้าน / = ล เมตร ห่างปลายด้าน |3 = ๒ เมตร ถ้าออกแรงกดด้าน ภิ =ค นิวตัน แรงกดด้าน 8 = 8 นิวตัน ถ้าแรงกดทั้งสองมีค่าเป็น 10 เท่าของผลต่างของแรงกดทั้งสอง จงหาอัตราส่วนของ ล : ๒
ฟิสิกส์ วิทย์ม.3 โมเมนต์ แรง คาน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!