สังคมศึกษา
มัธยมต้น

รบกวนหน่อยนะคะ งานเยอะมากๆเลย🙏🙏🙏

ใบงานที่ 4 เรื่อง พระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ภาคเรียนที่ 1 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คําชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข่าวที่กําหนดให้ แล้ววิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งพร้อมยกตัวอย่างการนําหลัก คําสอนของศาสนามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เหมาะสม สุนทรพจน์ที่ยูเอ็น: ทรัมป์กล่าวหา อิหร่าน หว่านเมล็ดพันธุ์แห่ง “ความตาย และความหายนะ” ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง สหประชาชาติวันนี้ (25ก.ย. 2561) โดยกล่าวโจมตีอิหร่านว่า หว่านเมล็ดพันธุ์แห่ง"ความวุ่นวาย,ความ ตายและความหายนะ" ไปทั่วตะวันออกกลาง ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สํานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่นครนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้กล่าวปกป้องกรณีที่สหรัฐฯ ตัดสินใจถอนตัวจากการ ทําข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านว่า เป็นการกระทําที่ได้รับความชื่นชมจากประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง พร้อมระบุว่า บรรดาผู้นําอิหร่านได้ ปล้นความรํารวยไปจากประเทศตนเอง และเรียกอิหร่านว่าประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายในต่างแดน - ข่าวดังกล่าวทําให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างไรบ้าง - คํากล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคําพูดที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร - นักเรียนนําหลักคําสอนของศาสนา หรือหลักธรรมใด มาช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ได้และแก้ไขอย่างไร - นักเรียนนําหลักคําสอนของศาสนา หรือหลักธรรมใด มาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี กับผู้อื่นได้บ้างและใช้อย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!