สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ใครก็ได้ช่วยหน่อย🙃🙂

เอ@ซ อ ร ใบงานที่-1เรี่...พ่งและอาญา - อ่านอย่างเดียว ” ๆ 0 อ่านอย่างเดียว - คุณไม่สามารถบันทึกก... “7 ใบงานที1 เรืองกฎหมายแพ่งและอาญา กรณีตัวอย่างข่าว จคาซึ้งขอ โห้ไว้หือนช่านกรอ ดีวอสัวเอิ้วคอนที่ ลําชี่แจง: ให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างแล้วตอบคําถาม กรณีข่าวตัวอย่างที่ นางสาวหวานตกลงขายแหวนเพชรให้แก่นางสาวพลอย เป็นเงิน 50,000 บาท ทั้งสองทําสัญญาจะซื้อ ขายไว้ และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย โดยกําหนดวันส่งแหวนเพชร เมื่อถึงกําหนดนัดนางสาวหวานไม่ยอม ขายแหวนเพชรให้นางสาวพลอย โดยอ้างว่ามีผู้ให้ราคาแหวนเพชรสูงกว่านางสาวพลอย * นางสาวพลอยสามารถฟ้องนางสาวหวานให้จ่ายค่าเสียหายให้แก่นางสาวพลอยได้หรือไม่ กรณีข่าวตัวอย่างที่ 2 นายด่วนกู้ยืมเงินนางแพงเป็นเงิน 5.000 บาท แต่นายด่วนไม่สามารถลงลายมือชื่อผู้กู๊ยืมเงินได้ จึง พิมพ์ลายนิ้วมือในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเป็นหลักฐาน โดยมีภรรยาของนายด่วนเป็นพยานลงลายมือชื่อ รับรองลายพิมพ์นิ้วมือของนายต่วน ต่อมาเมื่อครบกําหนดสัญญานายด่วนไม่ยอมชําระเงินกู้ให้แก่นางแพง * นางแพงจะนําหลักฐานการกู้ยืมเงินไปใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ อธิบายเหตุผล "- กรณีข่าวตัวอย่างที่ 3 นายน้อยเช่ารถจักรยานยนต์ของนายมากเป็นเวลา | เดือน แต่ไม่ได้ทําหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์ อักษร เมื่อครบกําหนด ! เดือน นายน้อยมอบรถจักรยานยนต์ส่งคืนให้แก่นายมาก แต่ไม่ยอมชําระค่าเช่า รถจักรยานยนต์ โดยอ้างว่า ไม่ได้ทําสัฒญาเช่าทรัพย์สิน
ฉุ[ =..| 85% พิ 10:22 อ่านอย่างเดียว - คุณไม่สามารถบันทึกก... “” กรณีข่าวตัวอย่างที่ 3 นายน้อยเช่ารถจักรยานยนต์ของนายมากเป็นเวลา | เดือน แต่ไม่ได้ทําหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์ อักษร เมื่อครบกําหนด ! เดือน นายน้อยมอบรถจักรยานยนต์ส่งคืนให้แก่นายมาก แต่ไม่ยอมชําระค่าเช่า รถจักรยานยนต์ โดยอ้างว่า ไม่ได้ทําสัญญาเช่าทรัพย์สิน * การกระทําของนายน้อยจัดว่าเป็นการทําผิดสัญญาเช่าทรัพย์สินหรือไม่ อธิบายเหตุผล @ นายน้อยต้องชําระค่าเช่าให้แก่นายมากหรือไม่ อธิบายเหตุผล ฑ์ กรณีข่าวตัวอย่างที่ 4 นายหมึกทะเลาะกับนางปลา ถึงขั้นทําร้ายร่างกายคัน นางปลาสู้นายหมึกไม่ได้จึงใช้มีด .ปลายแหลมแทงนายหมึกจํานวน 8 ครั้ง นายหมึกถึงแก่ความตายทันที นางปลามีความผิดฐานใด และสอดคล้องกับองค์ประกอบความผิดอย่างไร ธิรววฐ์ กรณีข่าวตัวอย่างที่ 5 นางสาวทับทิมยืนอยู่หน้าบ้าน ถูกนายด้านกระชากโทรศัพท์มือถือของนางสาวทับทิมไป เล้วขี รถจักรยานยนต์หนีไป แต่ตํารวจสามารถจับนายต้านได้ทันที นายด้านมีความผิดฐานใด และสอดคล้องกับองค์ประกอบความผิดอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!