คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ งานเยอะมากเลย🥺🙏

ใบงานที่ 5 เรื่อง การนําทฤษฎีบทพีทาโกรัส/บทกลับไปใช้แก้ปัญหา หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การนําทฤษฎีบทพีทาโกร้ส/บทกลับไปใช้แก้ปัญหา รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จุดประสงค์ นําทฤษฎีบทพีทาโกรัส/บทกลับไปใช้แก้ปัญหาได้ 1. 41เ86 เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ 8 6จม 0 % ขึ้นที่ 1 จากรูป /เ/ธ0 เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้น จากทฤษฎีบทพีทาโกรส จึงได้ว่า 2ล8” = ด0 +80* 10* = ค0 + 2 100- ขั้นที่ 2 จากรูป /เ6๕0 เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้น จากทฤษฎีบทพีทาโกร้ส จึงได้ว่า 8๕๐ = ๕02+ ล0” 2 รชิ 3 289- = อย = 6๐” =๕๐ ดังนั้น 86 = 6 + 2 ๑22.เซนติเมตร ขั้นที่3 8662๓= 2 คา 2 ล02= 2= พบว่า 80* 802 + ล6* (= หรือ ๆ) ดังนั้น /เ๒8๐ [ๆ] เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก [ๆ] ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก .2 ต้องการต่อโครงเหล็กโห้โต้ดังรูป อง รอม. ๑> จม ะรม ๐ จะใช้ท่อเหล็กยาวทั้งสิ้นกี่เมตร ขั้นที่ 1 จากรูป /เค6 เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้น จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส จึงได้ว่า 482 = ล8? = + ล8* = ล8 = 48 = 2222 เมตร ขั้นที่ 2 จากรูป /เ+80 เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้น จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส จึงได้ว่า = 02 เมตร ดังนั้น จะใช้ท่อเหล็กยาวทั้งสิ้น [า 7็“0ื @ 2--แมตร การประเมินตนเองด้านความซื่อสัตย์ ตั้งมั่นในความถูกต้องดีงาม ทําใบงานด้วยตนเอง คําชี้แจง ให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย + ให้ตรงตามพฤติกรรมที่ตนปฏิบัติ 'ในการทํากิจกรรมตามใบงานนี้ นักเรียนมีคุณภาพในระดับใด [7 ระดับ 1 (ปรับปรุง) ไม่ได้ทําใบงานด้วยตนเอง [7 ระดับ 3 (ดี) ทําใบงานด้วยตนเองเป็นส่วนไหญ่ [โป ระดับ 2 (พอใช้) ทําใบงานด้วยตนเองเป็นบางส่วน [ป ระดับ 4 (ดีมาก) ทําไบงานด้วยตนเองทั้งหมด 41

คำตอบ

นี่ค่ะ

ตรีโกณมิติม.ต้น
;-;

ขอบคุณมากๆเลยนะคะ🙏❤

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!