มัธยมปลาย
nk.dek63

nk.dek63

||ผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะ|||
IG : nk.dek63

โน้ต

จำนวนโน๊ต
28
จำนวนไลค์
3523

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ฮอร์โมนพืช: phytohormone ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ฮอร์โมนพืช: phy...

nk.dek63
14
0
เซลล์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

เซลล์ ม.4

nk.dek63
48
0
ตรีโกณมิติ ม.ต้น 2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ตรีโกณมิติ ม.ต้น 2

nk.dek63
53
1
เซต ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

เซต ม.4

nk.dek63
161
0
ตรรกศาสตร์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

ตรรกศาสตร์

nk.dek63
120
0