สุขศึกษา
มัธยมต้น

ทำอย่างไรหรอค่ะ😅รบกวนหน่อยนะค่ะ🙏🏻🥰

๑ ค๓เสืยงเว็ท ๓ วง วอ๐” หน่วยการเรียนรู้ที่ ด แผนการจัดการเรียนงู้ทศ ย มัธยมศึกษาปีที ๒ รายวิชา สุขศึกษา ขีน ใจ ..งกายและจิตใจที่เกิดจากการ เพึ: จด้านร่า คําขี้แจง ๑. ให้นักเรียนรวบรวมลักษณะความพึงพอใจและไม่พึงพอ ดําเนินชีวิต เปลี่ยนแปลง ด้านต่างๆของตนเอง หดจณาคา -ฯ ๒, วิเคราะห์และแสดงเหตุผลที่ส่งผลกระทบต่อการดําเน็น ง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาการี ไม่พึง ผลกระทบ ลักษณะ ความพึง ผลกระทบ 1 ต่อการดําเนินชีวิต การ พอใจ ต่อการดําเนินชีวิต พอเจ ส เปลี่ยนแปลง ๑. ด้านร่างกาย ๒. ด้านจิตใจ ๓. อารมณ์ ๕. สังคม

คำตอบ

ด้านร่างกาย เช่น พวกน้ำหนักส่วนสูงค่ะ
ด้านจิตใจ เช่น ครอบครัวทะเลาะกัน เกิดเป็นปมด้อย
อารมณ์ เช่น พอเข้าวัยรุ่นแรกๆ จะมีอารมณ์แปรปรวนบ้างค่ะ
สังคม เช่น เข้าสังคมไม่ได้ โดนเพื่อนประนาม โดนกลั่นแกล้งค่ะ
สติปัญญา อันนี้น่าจะเกี่ยวกับพัฒนาการของสมองค่ะ อย่างได้เรียนรู้เรื่องนี้ๆมากขึ้นค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?