สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำอย่างไร

วลน ท1 6๐๐หรร =---- ฝี กร ฏี พตเค. --- ๐๐๓9 | แลร คณั ร 8ก๑๐๑๓+ 6๐๓หนอน ๒๕ แร๕ ๒๑” + “เทดู” “หด๑"๒5 | พ@ นร๕ “๒๑” +“๓๐1” 1 ๑๓ พ๓!ต่ท๑ , ร / | ร บรต 19@ เร เฒ่า ร ให่๑ ไร ท๐ ไคเ 1 [8 หลเห่เทด. “3 1โ 15 ก๐% ๓< ! โหอท ๓๓๑ รท9ท๑ . โทยท ๓๓๑ ท๐% ห”@ ๑๓๑ ๐๐๐ได้ทอ. 4 5ท6 กย? , อน ๑๓๑ รหน์ไทธ์. “ท้อน ๕ท๑ ท๐ร 4 . ทิ| เท 9ห๑ ๒|๓ทพร หครัท “ต” ๐๓ “ล๓๑”. ไซ [“ 1) 6๑9๑ 6๐๐1ต่ท9 ๕ รันทไอท ช็อ สโหทยก. จ 2) หอท 5อ117ท9 1ห๑๐ +๓๒|๑ . 1 3) ง๐๑หท แฑล!แท9 ออริ๊รอ๑ . " 2) โห๑ ๒๐ท5 พ๕1๐พทอ โช. 4 5) โร 5ทอหห9 อนชรเสลื่อ . 1 6) โห๑ 6๕๒ท ไดนดูก่ทด. 7) โห๑ 9พร ซดโหท9 ๒6ร9อ๓ ๑๑ธร . 4 ธั 5 พอ ๑๑ปัก9 ใบทองท. 6 9 โห6 สล่งอ ง 1๒๕๑๓หได่ท๑ . 6๑|อ๒หลพิทย ซิดรรอก | 10) 7ต๑ 6. |งออดทหอ โอหห | ไหท ๒|ลหแร พัห "5/ สท้อ /ท๐+"' คหลี่/อห “ทอ"หอห๒” ส 9 3 วโลท

คำตอบ

1. is
2. is
3. is
4. are
5. is
6. is
7. are
8. are
9. is
10. are
ค่ะ

Post A Comment

ดู เอกพจน์/พหูพจน์ ค่ะ ถ้าเอก=is พหู=are

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!