สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไงดี

๑ เจ เล 1 ) | | - | ๑ ย | จ 5 ข่ ก๐8 1ลบอพใทด) ห น พ๑ใด่ทด? <+ รว๑ 5 ก099 กลหน ๑ ผาจ จใหหด? ผู ด” ๑๒ ทล% าท9 , โจ พ๑ เก 9 จุ 6 จ 5ทดโทด . โจ ไจ ค๓คเกอ? อน 6: ท๑% ๑๑๓๑ใอ, อ 0 รต โล 7 5หนเหอ ค “ ] 4เก๓ ทอน 5หนกท9? | = -- ๕๓ ! รล 0 ณะ อร พ วพนมลยพาก”กระอกหทททา บรทาพหพด| ขะกทาดเลยทะ|/ จพเพายะพกงา: ก๕ รห๑ อ๐๓๓๑๐ “ทด” ง๑๓5 ไท จห๑ ๒ได . ด [| 41.๒6๓9๑ |5 สโหท๕๑๓ (อด๑๑๓๓๕) . อ. | 2.โหอท 0๓๑ 0 ใก็อท ไซิดรรอ" ๑๑95 (ในหง). ) | 3.ห/@ ๓๑ ๓๓ก ตะ อ พอางไห้จ (๑๑๓ป่า. 4 ' จี | จ4.โห๕ ๒อิสรอ่ ยินททท โร (๐๐๓๑) . พุ | 5.โ ล๓ อิตรอ่" ๑อดร (เห๕) . โ 6.โโท๕ อหฟัส่คอท สห๑ 6๐๕ทล่ง (๑๓%) . | 7 ท้อบ สห@ «๑ พ่๐@ รอทด (5เทด) . | | รลอลอู งาพอ๑ (@หล5๑). 9 โห๑ ๐๓1 )ร | 10.ห๑ 0. /หล4๒ ๕ ชุนอรทกีอท. ถุ | เท ทท@ ๒ปลฟ( พคหํา "๒อ" @หส “ทธู้" งอก5 1. | 2มง. สํใหทอก? (6๐6 ๒ สน . สัน

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!