คำตอบ

1
He will wash his car.
He will not wash his car.
Will he wash his car?
Yes, he will wash his car. หรือ yes, he will.
No, he won’t wash his car. หรือ No, he won’t.

2
He is going to wash his car.
He is not going to wash his car.
Is he going to wash his car?
Yes, he is going to wash his car.
No, he is not going to wash his car.

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!