คำตอบ

บอกเล่า : She is going to buy a new tablet
ปฏิเสธ : She isn’t going to buy a new tablet
คำถาม : Is she going to buy a new tablet?
Yes : Yes,she is
No : No she isn’t

Sujee

ประมาณนี้น้า💛

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!