สังคมศึกษา
มัธยมต้น

สอนหน่อยฮับบ❤️❤️ อันนี้เรียนออนไลน์ของไกลกังวลนะคะ รบกวนหน่อยงับ💖

พระราชโอรสประเ 52 ซี้. ง, น ย ห วันขึ้น 15 คํา เดือน 6 ช่วงเหตุการณ์ประสูติ เมื่อเจ้าชายสิทธิตถะประสูติได้ | ช่วงเหตุการณ์ตรัสรู้ 7 วัน พระมารดาก็เสด็จทิวงคต ช่วงเหตุการณ์ปรินิพพาน นางสุชาดาได้นําข้าวมธุปายาส เพื่อไปบวงสรวงเทวดา พระพุทธเจ้าแสดงปัจฉิมโอวาท ซึ่งวันนั้นตรงกับ วันเพ็ญเดือน เดือน 6 ' - งื่ ส่ “ 2. ให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย ”์ ในข้อความที่ถูกต้องและใส่เครื่องหมาย >% ในข้อความที่ผิด | วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าตรงกัน คือ วันเพ็ญเดือน 6 พระนางสิริมหามายา เป็น ราชธิดาของกษัตริย์โกลิยวงศ์ พระนางสิริมหามายาได้ทรงประสูติพระราชโอรส ณ ริมฝั่งแม่น้าเนรัญชรา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุง กบิลพัสด์์ กับกรุงเทพทหะ เจ้าชายสิทธัตถะขึ้นประทับหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก . เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ในวัน

Choosen As Best Answer

ด้านบนค่อนข้างง่าย แต่ละข้อจะมีคีย์เวริคเช่นคำว่าประสูติ หรือคำว่าปัจฉิม ซึ่งปัจฉิมแปลว่าสุดท้าย เลยพอเดาได้ว่าน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์ปรินิพพาน แต่ยังไงก็ตามควรที่จะไปอ่านพุทธประวัติเพิ่ทเติมนะฮะ

ปังปิ้งตะลิ่ง

ขอบคุณนะคะ

Post A Comment

คำตอบ

ข้อ 4,5 ถูกทั้งคู่ค่ะ❤️

Sujee

อ่านโจทย์ไม่สุด ข้อ5ผิดค่ะ เพราะตรัสรู้ตอนเดือน6 นะคะ มึนน55555

ปังปิ้งตะลิ่ง

ขอบคุณนะคะะ💖🙏🏻🙏🏻

Post A Comment

1.√

𝑗𝑒𝑛𝑛𝑦

google สิคะ

ปังปิ้งตะลิ่ง

เเอปนี้ให้ตั้งคําถามได้เเล้วถ้าไม่ถามเเล้วจะสร้างมาเพื่ออะไรคะ อย่ามาเเซะนะคะ🤗😉

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!