คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ม.2 เนื้อหาคณิตเป็นไงหรอครับ

คณิต ม.2

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

เนื้อหาคณิตของม.2ที่เรียนมาคือจะเกี่ยวกับพหุนามเอกนามเป็นส่วนใหญ่ (บวกลบคูณหารมาหมด) จะมีเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัส การหาค่าX พวกนี้แหละ เนื้อหาง่ายๆ สู้ๆนะตั้งใจเรียน

แสดงความคิดเห็น

คำตอบ

อันนี้หลักสูตรปี62นะคะอาจจะเรียนไม่ตรงกันบ้าง
เทอม1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนเต็ม ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของเลขยกกำลัง(เพิ่มเติม) พหุนาม

เทอม2 สถิติ(2) ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน การให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง(เพิ่มเติม)

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาคณิตม.2
เส้นขนาน
จำนวนจริง
จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ
พหุนาม
การแยกตัวประกอบพหุนาม
พื้นที่ผิวและปริมาตร
การสร้างทางเรขาคณิต
การแปลงทางเรขาคณิต
ความเท่ากันทุกประการ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
สถิติ

แสดงความคิดเห็น

เท่าที่จำได้ มีเรื่อง สถิติ ความเท่ากันทุกประการ
ทฤษฎีพีทาโกรัส เส้นขนาน พหุนามดีกรีสอง

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!