ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ทำไมเสิร์ชใน Google แล้วเจอภาพหลายแบบว่าช่วงแรก LH เยอะกว่า FSH บางอัน FSH ก็เยอะกว่า LH

พร@ 0ง/ร5 อั๕ ? .แ(68% สพ !15:09 น. อ ป เห ธรห คยเคกแห6หอวศเหอพะเผยพ5ร “๓ งุ ว | ๑5!๐ยอ๑ท “ 60เน6บเดพค เบาตพ อท ว๐ทาโกลท1 1อไพ๓อ| ๕๐ทวนร ในเอนทา เอทลรอ กกลเนเลย่อท ละนัง๕ อค 1 7 14 25 28 1 ส่อ๓ทเกลท1 ร์อ!แ6 6๐นร ในแดนทท 6๐หบนเลน์อท 5@|@๕ตอท ส๑ต๕ทอเลนอท ย กทพารบลาค | 7*=๓๓๐๒” | อย 1 5 14 28 |อพ 6ทลเหไร 62 ถะหลอเสต่เทลเห อยผูทลทองฯ !1อเทาอทอธร... ว6 ชะ [า) ๑๐๑๑ 1ร๐๐งธห อัปเดต ล่าสุด เพิ่มเติม
พร@ 7.5(/ร ไอ ๕ ? .แ|69% สพ ! 15:08 น. 100' เผ | ศิธห 50 !ทท๒เท !ทพเอเท 8 - -12 -8 -4 4 8 12 ปิลพูร 1อทา มบ19 ฏอล 1๓ ป๐ ห พด !46๐๓-14ฟ ง|!อ6พ/ ไลแย6 | 4๐๐6รธร!ไอสู161... บง|อ6พ |!.ลยอ | “6๐๕ธร!ปไอส16เ|ทอ |... ว6 ชะ [า) ๑๐๑๑ 1ร๐๐งธห อัปเดต ล่าสุด เพิ่มเติม
พย5@ 248/ร5 อ ๕ %? .แ69% สพ !15:06 น. ฐิ์ ม” จด 55 ๐ 0 % 9๐9 6๐พเทย ๐!แส๑ อคสตด 6๐๒นร ไน!๑นกภา 6๐๒พนร ส!๒๐ล๓ร 1 >๑ 37 6 ฐิ อ ย ณ์ 1 36 ๐ ง ง 1แชลเหคไซ่เทต ท๐๓๓๐๓๑ (เห) 585 5 ฐิธิ อ ซือไน่ไล-รษ์กทน!ลฟ์ทด 5ะ5= ๐ ทอ๐๓๓๐๓๑ (ธรหา) <ฉ๕ 0 ละบอด01 9อเ6๐ย๕5!@๐๐๓๑๐ 55 ธน 62 เ« ว ข = แห๑กร๐5 <---- "๐!อนเละ ๒หลรอ๐ ---> ว <----- เนเดล! ๒กลรล ----- 0 สลหท5 14 ลห8 28 0ลห% 0ฯ+นเลขอ๐ท 8|๐ย6ลทยู.๐๐ทา แนวคิดเกียวกับยาคุม/ ทฤษฎี #% ๒ ๑ ญ ฏิ1ร5๐๐งธ” อัปเดต ค้นหา ล่าสุด เพิมเติม
ฮอร์โมน ประจําเดือน lh fsh

คำตอบ

อิงจากหนังสือ Campbell Biology กับ Biology ของ ดร.ศุภณัฐ ฮอร์โมน FSH จะสูงกว่าในช่วงแรกครับโดยให้เหตุผลว่า FSH มีหน้าที่ทำให้ primary follicle เจริญ จากนั้น LH ก็จะมาทำให้ไข่ตกครับ ^^

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!