แผนการเรียน
มัธยมต้น

ม. 2เทอม2 เรียนอะไรบ้างคะ

คำตอบ

สถิติ เส้นขนาน ความเท่ากันทุกประการ การให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!