เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เนื้อหาที่ออกตอนสอบเข้าม.4 (แผนวิทย์-คณิต)

384

3355

0

ข้อมูล

Ⓝ︎Ⓐ︎Ⓝ︎Ⓝ︎Ⓐ︎Ⓟ︎Ⓐ︎Ⓣ︎

Ⓝ︎Ⓐ︎Ⓝ︎Ⓝ︎Ⓐ︎Ⓟ︎Ⓐ︎Ⓣ︎

มัธยมต้น All

เนื้อหานี้เราได้กลับมาจดบันทึกหลังจากที่กลับมาจากสอบค่ะ ผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนโชคดี ติดตามแผนที่เราต้องการนะคะ 🫶🏼🫀

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
ถูกปิดสำหรับสมุดโน้ตนี้

News