วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อ1,2,4และ8

อทลเล๐1ธะ รท0พธ ไทสไ หทธ แห่เทย ไทเทยร เวอธเอทย 2. 7๊อส่นอนิอท ๐ 6๐หีรท่กย 4. ไฟลม่เทย เตู่ฮทพิ๐| ๐อทเล๐โธเร รตศา | )อ่น๐ขี่อท 0 1ธ์แธ 0กีโรท่ทย ทเทย รเทาและ 0ส อท งตชํา แฮท1 รเส่ท ๐90น |ร ทาลเห่ธส10 ล รทอทห เพพอทาลท งงเป้า ไฮก จผูท วท!แส่ |ร |แ«ธเษ 10 6 ป้าอ 6๐กีรท่ทย? อ (ต่ล๓รเล่ททธผ์ ๒0ห 2. คเรทอ๐ห ลทส แฮทไรเลททธส 0 ๓8สททธด ผู|ท่ 4. คเธรทอท ลกส สลท๓รเลททอส ผูเท่ 9 (0สนธธส เห ป่าธ ลอท๐ทสเพ 6๐ ยธทธร อท สน!0รอทาอร? 3. 06พท'รธร รงทส่เ๒๐อทาธ 0. โทลลธรธททเล 2 ค“ลกตอ “ม 8 ลท๕ 0
จดน (ก 2257 เวรอเพธตู่ ทา0ธ51 ธลรไข !ท อเต่อ! !9 อเลธรเ ต(๐๐ร ลทส ททอก๐๐๐ใ1ร 2. 8!แน6ในโอ ๐[ ลกป้าธะ 3. 8ลท6่0 พุแหแอท อกสเล๐18( ไร 0 1. งนทท๒6 0์ ธธ6ธส่ |ธลส63 3. (0หฮส่| รหน0ในอ 0์ ก็อพพฮ8 4. 9หน6๐นธร 6 รไธกทร ลุทส์ ง๕เทร
แท[อท รฟัน๐ในธร 1อ 0ห01ธ6ข็อท 6๐1 ไท6 งอนทสู ส่๐ ทาลทาทาลร ทลงอ? 83. เหลเแต่ ธอย รทอ[| 0. ซดนอท 2 8ลทตอ๐อ 4,. ผ 8ลทส๕๐
#พันธุกรรม #วิทย์ #วิทยาศาสตร์

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!