เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พันธุศาสตร์🧬

149

1077

0

ข้อมูล

mnyadxm.study

mnyadxm.study

มัธยมต้น All

เมนเดล
DNA,ยีน,โครโมโซม
คำศัพท์ทางพันธุศาสตร์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การแบ่งเซลล์ mitosis meiosis
โรคทางพันธุกรรม

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News