คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

อยากทราบวิธีทำข้อ17กับ19

เวกเตอร์ในสามมิติ โช๊ ถ้า เฟ= ». เฟ๒ ร ๒ 3 และ หรหร = [นิ+-ฆ| เมื่อ ง และ จ ทํามุม 120 องศา และ 0 เป็นมุมระหว่าง ข และ ฆ ดังนั้น น ค่าของ ธรไท 0 เท่ากับข้อใด 5 ขฯ11 ฑู งู โซ 2 11 9 2. ว ว 6 : ค สกท 9 เข ง. สหนน การ “ว6 ๕ ๑7 18. ให้ น, 9, ฆ เป็นเวกเตอร์ ที่กําหนดโดย น =1-ฆ, 9 =41-5] และ ฆ = ณ์+๒| ถ้า 0 ตั้งฉากกับ ' และ |๒| = 2ง10, 9-ฒ < 0 แล้ว ค่าของ ๑-% เท่ากับข้อใด 8 2 วบ1 (9 ๒4 ๑7 น, กําหนด |๒| = 4, |9| = ง3, |ฆั| = ง2 มุมระหว่าง ธ กับ จ คือ ร ถ้า [พิ-ง-ฆ| = [ง+จ+ฑญู -: 5 เซ ดังนั้น มุมระหว่าง ธ กับ ฆ เท่ากับก๊องศา [0 30“ 2. 605 3.59209 (9 150” 20. ให้ 0 เป็นจุดกําเนิด 0ลิ = ม[1+] และ 0 = -51ฯ7 และ 06 เป็นนิเสธของ 04 ถ้า 50

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!