ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

«๕ ฯ “อทาเว|@16 ไท๑ 5๑ท6ท๐๑๑ “พพไฟ่ท โท ๐ ๐๓, - กตนร 1 ปห@ ลพลส /ท - 8ไอย์. 2 ไหทวลรไห่ลทต์, 0[แด, แงลร ----9ปศัลเ 8อลส 5แด๑ย 5 ใ่ไท สต่ลต์ พ๐ร ใ่ไม 5151ลห งมลร | ฝ่าไท๒ เพล งพอท"1! [ไพ๑ 1รธพ ทท1ท่ลทศุ| /วฑไญู 1 โอนทส รอเทล ไทร์๐๓ทลน์อท ลทส ! นรสส --ฮท6๑กี่6๕ 7 ไอทส่อท, ฟ่า๑ เลส|๐ ดรใดแต่ลบู, 5ลส6๑, ฯฝ ๓ บง 4 เเ ป้า๑ ไทไลเทลเ -----"กกท 966อ|๑6. 8 "ปอ|มอ. 7จ คญ ทอพ, เนะ! ฮเลพหทร ล งไลๆ@, ล รทาล|| โลเทา. บบย์[| ช็อแ" แระ๑๕ไไอรไอเทร | ปกไทย 1 1สู่อทก 5 (9 [น๕ 51ละ [ร 16|ไไทย ]ลทล ล๒อน ทละ รนในแล. วส5ะ ดน[ ฝ้า@ หหอหฝีร โท ๒หล๕(๑เร เท1๐ ชูท6 6๐๓๑๕ โอททา. 2 “บยแ| ตกแต่ 4 ง“ง(| ฝ้า๑ 5 งงฟู| พอ “อน 1 ๐ท“19 (ท๐1 / 90) 10 นทโงลแรโญ, งน1 งอน 2 (หลงล!) ธแอนทส ฝ่า6 พพอไต่. ภร “ท่อน * (00) 10 /ห์ท6 ลทส ขอน ล !: (กอไท) สกแส่เอท ไทลอ. : (เทองด) 10 8แล2!|, งนใ 2 (ท๐1 / รถลล0 ป่า6 ไลทขุนล9ขอ, วั ไทรทขอน” ง 71ท - (ทลงอ8) ล |61.01 01อ|ลการ- (ก๐1 / ทลง6) เทอทอ ลอทส งอน (๓๐1 / ๒6) ทลเถข. ชินไขอน (เท6อป ล ญ่๕ เทลท ลก งอน (ยๆ๕ ททลเท่อผ่) แล ศูน[6เฟ (ทอง@) นพ6 6กไผ่[ลท ลทผี (๒6) งลพ ทลด7 10ยู6ฟ่าส!

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!