สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยกดไลก์ให้หน่อยนะคะ😊
ลงในนี้เนื่องจากมีปัญหาในการโพสต์ค่า
ขอบคุณน้องๆทุกคนล่วงหน้านะคะ

4ก์โดญูพชนุทธ 7 @มหายา๒ - ๑ เกิดความเข้าใจแจ๊ว ฉิไปปลิข์ติจนถึง ฉิมฒฆพาน 6 ษ หลักคําล่อนเกี่ยวกับส้จธรรม และหลักจริจธรรม ๕ พระพูฑธิคําล์ฑาเปหาร ๐ กระทํา
“ เ, ๒ษ < พ ฟ @ ปรชญา าเกร์ราท . กาให้ '( เจ ความลุ๊ข หรือลึ่งท่จ ะทาเห . - ' ซีวิตเจริญขึ้น จุดหมายของชีวิต 9: . ฉักขณะ พระพทธิคําลีนา ( พผดผมคมด บมผมญผมมมดมง @ ประโยชน์ทงวัตถุ ได้เอก จ 1 นยามเข้าใจและแก๊ขัญหาที่เกิดขึ้น ฑธัพย์ลิน ชื่อเสี่ยง เกียรชิเขต์ 3ตลเจ้ 2 แล่วงหาความเข้าใจถับข้ฒหา ย ประโยชน์ทางด้านจิตใจ ๑@ “ ! @ ประ @ จัต้างลโหหงหม % ฉิฒญาน กลกหา5 ๑ ฆํ ๑. ใช้ประสุบการณ์ในการอธิขายหลักธรรม @ ณุ ม๊จุดมุ่งหมายใน การพิจจน์ ความจริง 6 พุทธศาจีนาจีดมั่นในเรื่องคุณด่า 9 ๆ 4 ๒ ๑ 9 แจะข้อเก็จจิง จ@

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!