สังคมศึกษา

ถ้าใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดอย่างฟุ่มเฟือยจะเกิดผลอย่างไรในอนาคต ตอบอะไรคะ เขียนประมาณ6-7 บรรทัดค่ะ

คำตอบ

ทรัพยากรธรรมชาติสูญหายหรือหมดไปอย่างรวดเร็วและไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติตามมาอีกด้วยหากไม่มีการทดแทนทรัพยากรเช่น การปลูกป่าทดแทน เป็นต้น (แนวตำตอบประมาณนี้ค่ะเอาไว้ดูเป็นแนวเผื่อน้องมีไอเดียเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้จ้า)

แสดงความคิดเห็น