คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

คณิตเพิ่ม ช่วยหน่อย
หาแบบเศษเหลือกับหารสังเคราะห์
ข้อ 1 ใหญ่ ข้อ 2,4,5 ย่อย

ว-ะ รย6 (ม)ส ขบแลเตรษเทคพาบหลล ทุกา6๒ะ เเ9 0 ๕ แดพเดบรย[พญ่พ(ห |[- ร เยยยท6 0 โช ๆ16+ ๕- ๕9 6๕0=(4)๕ (# =ว“9+*- 9+ ๕6ย-, ๕=(107 (/ 0"=2 7- ยู1 ๕9=(1)04 ( * 6 52=(004 @ "91 (1 (1 [ก8๒6๒6 2 รษท (%)๕ อนเน

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!