ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย

ช่วยตอบทีนะคะ เราหาไม่เจอเลย
ทำไมการลำเลียงใน phloemถึงใช้ symplast มากกว่า apoplast แล้วทำไม xylem ใช่ apoplast มากกว่า symplast

คำตอบ

ตอบตอนนี้ยังทันมั้ย5555
*simplast คือการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากเซลล์นึงไปยังอีกเซลล์นึง ผ่าน cytoplasm ที่เชื่อมต่อกันผ่านทางplasmodesmata
*apoplast คือ การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากเซลล์นึงไปยังอีกเซลล์นึง ผ่านช่องว่างระหว่างผนังเซลล์ในชั้นcortexและผ่านเซลล์ที่ไม่มีชีวิต คือ เทรคีตและเวสเซล

-อาหารไม่สามารถผ่านชั้นของendodermis ด้วยวิธีapoplast
-น้ำและแร่ธาตุเมื่อเข้าไซเลมซึ่งไซเลมประกอบด้วยเทรคีตและเวสเซลจึงเป็นเซลล์ที่ตายแล้วไม่มีโพรโตพลาสซึมเหลือแต่ผนังเซลล์และช่องว่าง ลูเมนในไซเลมจึงลำเลียงน้ำและแร่ธาตุแบบapoplast

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉