มหาวิทยาลัย
🍀Ju Zhen🍀

🍀Ju Zhen🍀

เพศ
หญิง
สรุปเนื้อหา เตรียมสอบ!!

โน้ต

จำนวนโน๊ต
12
จำนวนไลค์
101

Q&A

จำนวนคำตอบ
10
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Evolution ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

Evolution

🍀Ju Zhen🍀
3
0
Virus 🦠 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

Virus 🦠

🍀Ju Zhen🍀
9
0
Algae ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

Algae

🍀Ju Zhen🍀
5
0
Bacteria 🦠 ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

Bacteria 🦠

🍀Ju Zhen🍀
11
0
จุลินทรีย์ ปก
 • มัธยมปลาย
 • ชีววิทยา

จุลินทรีย์

🍀Ju Zhen🍀
4
0