คณิตศาสตร์

ทรงกระบอกสูง 7 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 18 เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกเป็นเท่าไหร่
หาคำตอบยังไงคะ??😂😅

คำตอบ