วิทยาศาสตร์

ขอโน้ตสรุปวิทย์ เรื่อง
-เอกภพ
-เซลล์
-ระบบร่างกาย
-แรง
-พลังงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-แสง
ขอให้หน่อยค่ะ แบบเน้นๆ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ