คณิตศาสตร์

คณิต การหาพื้นที่รูปทรงกระบอก 2ข้อที่วงไว้ทำอย่างไรหรอคะ

าฆจฒพพ ท ทลมน จจกล ตยร์พลาศต ปลม มรัด เหง นึ่งมีสไลเด ยองสไตเตอ" ร์ร' วมกันทั้งหมดปร เม: ง กน เมทาง | สวนสน เมตร ระ6 ยนอกสไลเตอร ร์ทั้งหมด แก ายนอ ะลงการทาศีภา ๆ ภ จ้าต้องก ฒ 8@,14) ภิโลเมตรี " ใต (กําหนด % าสุประมาณเท้า า ฑ์ ทีต้อง าผ่าครึ่ง ค / งเต็นท์มีลักษณะเป็นทว รงกระบอกผ่าครี 'ลุมพื้น2, หลังคาผ้าใบขอ 10 เมตร จะต้องใช้ผ้“ าใบทําหลังค เอย่างชั, ร เมตร ยาว ย ได้กว้าง 5 กี่ตารางเมตร “์สิริทํากล้องสลับลายโดยใช้กระจกเงา 3 แผ่น ยาวแผ่นละ ใช เซนติเมตร ประกบกันเป็นรูปปริซึมสามเหลี่ยม แล้วใส่ลงไปใน ทรงกระบอกกระดาษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางปากกระบอก 5 ว เซนติเมตร และมีความยาวมากกว่ากระจกอยู่ 2.5 เซนติเมตร ถ้าสิริต้องการ ตกแต่งทรงกระบอกด้านข้างด้วยเศษกระดาษห่อของขวัญที่มีพื้นก ที 270 ตารางเซนติเมตร อยากทราบว่าสิริมีกระ เพียงพอลําหรับแปะรอบทรงกระบอกหรือไม่ ดาษห่อของขวัญ พลาสติกแปะที่ฐานทรงกระบ7 ส รูปสีเหลื ด้านเท่า กับวงก มาก ๑
ทรงกระบอก หาพื้นที หาพื้นที่ทรงกระบอก เรขาคณิต

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ