ภาษาไทย
มัธยมต้น

แต่งยังไงค่ะ ตัองมีคำบุพบทและคำเชื่อมค่ะ

น 1 หล์ ก ท น มลม 1สต ฝูงเน เล หก ปาตศา วคนมศเทศกศี ศษ6 ซ้ ณุ หลุ่มสารอก ารเรียนรูภากรให

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!