คณิตศาสตร์

ขอด่วนๆค่ะ
ทำไม่เป็นค่ะ

ร=รล ล ะ: ็0 " 7 ๕6 พแบนาบนษน ต+ วจ+ ส+ช บอท (วพงกรกะร (6๒+29โ + 06 8 ! ล 6 0 5
จำนวนจริง พหุนาม คณิต

คำตอบ