ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

present con Vs. present sim ต่างกันอย่างไร

คำตอบ

present simple
• S+V1 ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ V เติม s,es
•ใช้กับเหตุการ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตประจำวัน ธรรมชาติ ความจริง
present con
•S+V to be+Ving
•ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พูด เหตุการณ์ตรงหน้า หรือเหตุการณ์ในอนาคต(อันใกล้)

Post A Comment

present con🌟🌟
-เป็นการทำสิ่งๆหนึ่งในขณะนั้น (กำลังทำ) หรือเกิดในเวลาอันใกล้ที่วางแผนแน่นอน
-มีคำว่า now, at the moment และอื่นๆ
โครงสร้าง
🌟 s+ v to be(is am are)+ving
☆is-he she it
☆are-you we they
☆am-i
🌟example
i am reading a book right now(ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่*ตอนนี้*)

present sim🌟🌟
-บอกความเป็นจริง เช่น พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
-บอกการกระทำที่เป็น*นิสัย*(adverb of frequen คำบอกความถี่ ex. usually sometimes never)/every ต่างๆ
โครงสร้าง
-🌟 s+v1
ในกรณี่ที่ ประธาน มีหลายคน
-🌟 s+v(s,es)
ในกรณีที่ประธาน มีคนเดียว
-s+v to be(is am are)+ขยาย/noun
🌟ในกรณีที่เป็นปฏิเสธ
verb to be+ not
actionverb(v ธรรมดา ex play eat run) +don't/หลายคน/ doesn't/s คนเดียว/(ขึ้นอยู่กับประธาน)
🌟
*ประธานเอกพจน์กริยา ต้องเติม s
*ประธานพหูพจน์ กริยา ไม่ต้องเติม s
adverb of frequency
*ตามหลัง verb to be
*นำหน้า action verb
-เป็นคำบอกความถี่

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!