เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[Eng]สรุปกลางภาค ม.3 เทอม1

767

15250

1

ข้อมูล

jubstx65

jubstx65

Topics👇🏻
- Present Simple
- Present Continuous
- Part Simple
- Part Continuous
- Used to / Would / Be used to
- Singular / Plural nouns
- Too-Enough
- A few / Few / A little / Little
- Comparatives-Superlatives
- Vocabulary

สามารถติดตามเกี่ยวกับการเรียนของเราได้ที่👇🏻
IG : xbeamj65 ได้เลยน้า😸

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

Peek a boo

News