ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻

พม5ร 46 15:35 ๑ฯ7ว2%ส ' < โน้ต (@» [ๆ 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. ราดํา สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการสร้างสปอร์ ข. ไดทริค สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการสร้างสปอร์ ค. เห็ดหอม สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการสร้างเบสิคิโอสปอร์ ง. ราแดง สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการสร้างแอลโคสปอร์ 2. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใน อาณาจักรฟังใจ ก. ราดํา เป็นราที่ขึ้นบนขนมปัง ข. ไมคอร์ไรซา เพิ่มความสามารถใน การดูดซึมแร่ธาตุของรากพืชจากดิน ค. ราสนิมและราเขม่าดําเป็นปรสิตของสัตว์ หลายชนิด ง. ไลเคนประกอบด้วย สาหร่ายอยู่ร่วมกันกับ รา
ยแแร 46 15:36 @๑72%ส ) < โห้ต @ ก 3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตแบบ สลับของพืช ก. ตลาดชีวิตจะเป็นระยะแกมีโตไฟต์ ข. ระยะสปอร์โรไฟต์เจริญบนแกมีโตไฟต์ ค. ระยะแกมีโตไฟต์เจริญบนสปอร์โรไฟต์ ง. ตลอดชีวิตจะเป็นระยะสปอร์โรไฟต์ 4. ลิงและแมวจัดอยู่ใน๐|๓รร เดียวกันแสดงว่า สัตว์ทั้งสองชนิดนี้ต้องอยู่ใน | เดียวกัน ก. @6ทนร ข. (|ต๓รร ค. อส่อห ง. 9เทหนทท 5. ถ้านักเรียนเห็นป้ายต้นลั้นทมที่ยังไม่ได้ ออกดอกต้นหนึ่งว่า เฉไนททอทัต น๒เต นักเรียนคิดว่าต้นลั่นทมนี้น่าจะมีดอกสีอะไร ก.ขาว ข. ชมพู ค. แดง ง. เหลือง
6. สิ่งมีชีวิตที่มี 5๐๐๐6ร เดียวกันควรจะต้องมี ค าๆณสมบัติอย่างไร ก. มีลักษณะต่างๆเหมือนกันทุกประการ ข. มีการผสมพันธุ์แล้วเกิดลูกได้ ค. มีลูกหลานที่ไม่เป็นหมัน ง. มีลักษณะทางสรีระวิทยาเหมือนกัน
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉