สังคมศึกษา

ช่วยหน่อยค่ะ พยายามหาคำตอบแล้วแต่หาไม่เจอจริงๆ ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ (มี6ข้อ 11,13,14,18,21,22) ขอบพระคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ

4๑-- -=--- ---- --------- ว เรรทรรราซนล๕ลง มน๕๕แนง : 2 วี 1 ฆม ส = เหตุใดที่ราบรอบอ่าวฮัดสันในทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง 12เมีทรีปูใดบ้างที่ตังอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด ง กงง 5 ทป จแง(ภา๑๕อ , จุหผูงุไปป ลี่ข่นวนราเกิอยทัเฟภู|/,-72 (เรเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ระหว่างน่านน้้าอะไร เซ ๓ ร ง ย ฝ ะ (132มื่อนักเรียนต้องการเดินเรือจากประเทศไทยไปยังทวีปอเมริกาเหนือให้ใกล้ที่สุด จะต้องผ่านน่านนําอะไร ต 2 0 05 15.มีทวีปอะไรบ้างที่มีขนาดใหญ่กว่าทวีปอเมริกาเหนือ . (6๕ข*จ5-๒6๐๕ 6 16.ดินแคนส่วนใดของอเมริกาเหนือที่อยู่ใกล้ทวีปเอเชียมากที่สุด ' 10- 3วเง -= ญิ ' 4 - - 4 17.ดินแคนใดที่ตังอยู่ างเหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือ 1 ๒ ี . (200002 00 ล2เฝ , ซู ลี < กง (18ช่องแคบใดเป็นน่านนําที่ค้นทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย 19.ประเทศที่อยู่ใต้สุดของทวีปอเมริกาเหนือ คือ ' "หล 0 สัฑารยา = = 4 4 23. ่าวขนาดใหญ่ทางุตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ คือ เค ง2บ๕๓๓๓ 22 ง ร่ = = ส4 4 24.เกาะที่สําคัญที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกของอเมรกาเหนือ คือ 1 เถเนอนปค ม--- กศ--
ภูมิศาสตร์ อเมริกาเหนือ สังคมม.3

คำตอบ

11.เพราะแถวอ่าวฮัดสันมันเป็นเขตหนาวอ่ะค่ะ อย่างที่รู้ๆว่าอ่าวฮัดสันอยู่ในแคนาดา ซึ่งมันมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้วก็หนาวเย็น
13.แปซิฟิกกับแอตแลนติกค่ะ
14.จริงๆมันต้องผ่านหลายน่านน้ำมากเลยอ่ะค่ะ แต่ขอตอบว่าแอตแลนติกละกัน
18.ช่องแคบเบริง
21.ข้อนี้ควรตอบไงดีอ่ะคะเพราะแองโกลเมกามันก็มีอยู่2ประเทศคือแคนาดากับเมกา
22.โคลอมเบีย

แสดงความคิดเห็น