ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

You are so lucky!Work__busy next week and during all of June.
A.will be
B.__going to be

คำตอบ

น่าจะ going to be นะคะ เพราะรู้อยู่แล้ว(ไม่ได้ตัดสินใจณตอนนั้น)

violet

ขอบคุณคะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉