มหาวิทยาลัย
violet

violet

เพศ
อื่น ๆ
always

โน้ต

จำนวนโน๊ต
23
จำนวนไลค์
646

Q&A

จำนวนคำตอบ
71
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
3