สังคมศึกษา

แม่น้ำดานูบมีความสำคัญ​ทางเศรษฐกิจ​น้อยกว่าแม่น้ำไรน์เพราะอะไร
ช่วยหน่อยค่ะ🙏🙏

คำตอบ

แม่น้ำไรน์เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญ สามารถขนสินค้าเข้าสู่ภายในแผ่นดินยุโรปได้อย่างสะดวกมากกว่าเเม่น้ำดานูบ อีกทั้งยังมีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์และภูมิศาสตร์ในการเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่สำคัญของยุโรปและยังเป็นแม่น้ำนานาชาติของทวีปยุโรปอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น