คณิตศาสตร์

ม.2 วิชา คณิตต้องเรียนอะไรบ้างคะ
😂

คำตอบ

Choosen As Best Answer

เรื่องจำนวนจริง เส้นขนาน พีทากอรัส สมการเชิงเส้น การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง การแปรผัน ประมาณนี้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น