วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ขอวิธีทำและคำตอบด้วยนะคะ เป็นข้อสอบสตรีวิทยาคะ

" สะ=-- . น ร ต้องใช้ปริมาณความร้อนกี่จุดในการต้มนํา 2 ลิตร 25 องศาเซลเซียส ให้เป็นนําเดือดพอดี . ต «< # “-
สตรีวิทยา

คำตอบ

ในการหาปริมาณความร้อนที่ใช้ในการลดหรือเพิ่มของสารนั้นๆ ให้ใช้ สูตร Q=mc(ผลต่างของt)
Q = ปริมาณความร้อนที่เราจะหาในโจทย์ มีหน่วยเป็น แคลอรี่
m = มวลของสารนั้น(น้ำ) มีหน่วยเป็น กรัม
C = ความร้อนจำเพาะของสารนั้น แต่สารนั้นที่ว่าคือน้ำ น้ำมีความร้อนจำเพาะ = 1 มีหน่วยเป็น แคลอรี่/กรัม-องศาเซลเซียส
ผลต่างของt =ผลต่างระหว่างอุณหภูมิมากกับอุณหภูมิที่น้อย

สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ มวลของน้ำมีปริมาตร2ลิตรจึงต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นกรัม สำหรับน้ำ 1มล.=1กรัม ดังนั้น 2ลิตร=2000ลิตร=2000กรัม
และ c ความร้อนจำเพาะของน้ำ= 1 แคลอรี่ / กรัม-องศาเซลเซียส
และผลต่างอุณหภูมิ = 25 องศา ไปจนถึงจุดเดือดของน้ำซึ่งจุดเดือดของน้ำมีค่า 100องศาเซลเซียส ดังนั้น มีผลต่างของอุณหภูมิ= 100-25 =75

Q=mc(ผลต่างของt)
Q = 2000g x 1cal/g-c x (100-25)c
Q = 2000g x 1cal/g-c x 75c
Q = 150000cal

ได้ปริมาณความร้อนที่ต้องเพิ่มให้น้ำมีค่า = 150,000 cal และเมื่อโจทย์ถามเป็นจูล ดังนั้นต้องเปลี่ยน 150,000เป็นจูล โดย1แคล=4.1686จูล
เมื่อคำนวณออกมาแล้ว จะได้ 608019.99จูลลลล

Tam'แต๋ม

ขอบคุณมากกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆนะคะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉