ภาษาจีน

ประโยคว่า:คุณครูเปิดทีวีให้ดูหน่อยได้ไหมครับ /ภาษาจีนต้องพูดว่าอะไรหรอครับ

คำตอบ