วิทยาศาสตร์

แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำสามารถแพร่เข้าสู่ผนังลำไส้โดยไม่มีการย่อย เนื่องจาก ....(ตอบอะไรคะ?)

ระบบย่อยอาหาร

คำตอบ