วิทยาศาสตร์

1.)ความหนาแน่นของสารคืออะไรและสารแต่ละชนิดมีความหนาแน่นเท่ากันหรือไม่อย่างไร
2.) ถ้าสารทุกชนิดไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
#ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะ🙏

วิทย์ม.1 วิทยาศาสตร์

คำตอบ

2)เพราะน้ำจะไม่ระเหยไปเป็นไอน้ำและทำให้อากาศแห้งแล้ง มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ต่อในสภาพอากาศแบบนี้ ฝนแล้ง ผืนดินกลายเป็นทราย ต้นไม้ไม่อุดมสมบูรณ์(มโนเก่ง1)

แสดงความคิดเห็น