ภาษาอังกฤษ

การเรียง adjective ม.2 นี่มันเป็นยังไงเหรอคะ ใครรู้อธิบายที

adjective ม.2

คำตอบ

ความเป็นเจ้าของ เช่น My Your
ลักษณะ เช่น pretty beautiful
ขนาด เช่น small big
รูปทรง เช่น square round oval
อายุ เช่น old young new
สี เช่น black white
เชื้อชาติ เช่น Thai American
วัสดุ เช่น wood metal

adjective order
แสดงความคิดเห็น