สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ยุคในประวัติศาสตร์มีกี่ยุคคะ มียุคอะใรบ้าง.

คำตอบ

ก่อนประวัติศาสตร์ มี 2 ยุค 1 ยุคหิน ได้แก่ ยุคหินเก่า ยุดหินกลาง ยุคหินใหม่ 2 ยุดโลหะ ได้แก่ ยุดสำริด ยุดหินเหล็ก
          2.  สมัยประวัติศาสตร์. ๑.สมัยก่อนสุโขทัย เริ่มต้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๘๐๐  

       ๒.สมัยสุโขทัย( ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ –๒๐๐๖ )

 
       ๓.สมัยอยุธยา ( พ.ศ. ๑๘๙๓ –๒๓๑๐ )  

       ๔. สมัยธนบุรี ( พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
    ๕.สมัยรัตนโกสินทร์ ( พ.ศ. ๒๓๒๕ –ปัจจุบัน)   

 

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉