วิทยาศาสตร์

หน่องอยากรู้!!!!!😅😅
เสาไฟฟ้าบางขุนที่ลอยกลางทะเล ซึ่งเกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะ จะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไร?เพราะวิธีสร้างเขื่อนไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอ่า
-เราตอบ ทำที่กั้นคลื่น-(มร.หน่องมั่ว5555)
❤ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ❤

ข้อสอบกลาง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ